Juhatuse liige

Tööstaaz: 2005-…

08.03.18-… Õpib Haapsalu kutsehariduskeskuses kaldkatuseehitaja eriala 4.tase

Kuulub Eesti Kaldkatuste Fassaadi eriala gruppi.

Koolitused

12.01.17 MONIER kivikatused koolitus.

13.01.17 WECKMAN plekkkatuste tooted koolitus.

27.10.17-28.10.17 BALTIMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE meeskondade esindaja.

05.04.18 koolitusseminar FASSAADIPÄEV messil EESTI EHITAB 2018.

15.04.18 ja 01.06.18 esmaabi koolitus (16 h) ”töö-ja keskkonnaohutus”.

18.05.18 praktikajuhendaja koolitus: koostöine suhtlemine ja tagasisidestamine praktikaprotsessis.

25.05.18 kukkumiskaitse.ee koolitus ”kõrgustes töötamine 1.etapp”.

07.06.18 koolitus ”ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”.

30.09.18 koolitus aspestiga töötamine”.

14.11.18-17.11.18 MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED kivikatuste paigaldamises võistkonna esindaja.